Dipercayai

Teen Patti by Octro

mr-robot-games
29.83MB
Muat Turun
Muat turun 250k - 500k
Versi 7.50 6 hari yang lalu

Perihalan bagi Teen Patti by Octro

THE ORIGINAL TEEN PATTI SENSATION, LARGEST MULTIPLAYER CARD GAME IN THE WORLD. MILLIONS PLAYING EVERYDAY

Octro Teen Patti is the original smash hit! TeenPatti is a three card game similar to other casino games like Poker, Texas Holdem Poker, Flash or Flush, Three card brag.

INTRODUCING NEW GAME MODE CHATAI
Play Teen Patti in a more fun way like never before. Make your best teen patti combinations on grid and earn points. Try to make multiple combinations in a round and earn combo points. Player with maximum points win the tournament.

AMAZING FEATURES
♠ Cricket Betting: Bet live on cricket matches and multiply your chips
♠ Download Bonus: Get upto 3,00,000 FREE CHIPS on downloading Teen Patti
♠ Daily Bonus: Free chips everyday with Teen Patti DAILY BONUS
♠ Leaderboards and Achievements: Unlock new levels and achievements. Be on top of leaderboard.
♠ Connect with friends: Invite, chat and play Teenpatti with your friends from Facebook and other players
♠ Dual Currency: Chips and Diamonds. Convert Diamonds to Chips anytime and never run out of chips.
♠ Themes: Various themes to match your mood
♠ Multiple Languages: You can play Teen Patti in English, Hindi, Marathi or Gujarati
♠ Avatars: Choose from a wide variety of avatars or import your own picture from Facebook

MULTIPLE GAME MODES
♣ 321 Tournament : Presenting new tournament mode. Place the best possible cards in set of 3 cards, 2 cards and 1 card respectively. 321 tournament is played between 5 players and 5 rounds are played. The win amount is 5 times the stake.
♣ PUBLIC TABLE : Play Classic 3 Patti mode. Millions of REAL PLAYERS from around the world.
♣ VARIATIONS : Try multiple variations. Revolving Joker, Lowest Joker, Joker, AK47, 999, Muflis, 4X Boot, Banco, In-Out and many more teen patti variations to come.
♣ 6 PATTI : Skill card game of the year. It is a game of strategy. 6 Patti is a tournament mode played between 5 players and 15 hands are played. The win amount is 5 times the stake.
♣ TEEN PATTI BATTLE : Select 3 best suited cards to spawn mystical characters and experience card war like never before. Characters' fighting strength will be based on 3 Patti ranking of hands. Trail releasing the strongest character and high card releasing the lowest strength character.
♣ PRIVATE TABLE : Play Teen Patti with your friends. Create your own private table and invite your friends to play on your private table.
♣ TOURNAMENT : Play Sit 'n' Go or take part in high stakes tournament.

Also try other exciting games by Octro - TeenPatti Live, Indian Rummy, Tambola: Indian Bingo, Yuddhbhoomi: The epic war land, Card Royale: Teen Patti Battle .

Octro just simulates the game with virtual currency, and is not involved in any gambling.

Contact Us
Kindly share your feedback and tell us how we can improve. In case of any issues with the gameplay or app usage write to teenpatti.support@octro.com
THE TEEN PATTI ORIGINAL SENSATION, GAME KAD MULTIPLAYER TERBARU DI DUNIA. JUTA BERMAIN SETIAP

Octro Teen Patti adalah hit menghancurkan asal! TeenPatti adalah permainan kad tiga yang mirip dengan permainan kasino lain seperti Poker, Poker Texas Holdem, Flash atau Flush, Tiga kad membual.

MEMPERKENALKAN MOD GAME BARU CHATAI
Main Teen Patti dengan cara yang lebih menyeronokkan seperti tidak pernah. Buat gabungan patti remaja terbaik anda di grid dan dapatkan mata. Cuba buat beberapa kombinasi dalam bulat dan dapatkan mata combo. Pemain dengan mata maksimum memenangi kejohanan.

CIRI AMAZING
♠ Pertaruhan Kriket : Bet live on match cricket dan kalikan cip anda
♠ Bonus Unduh : Dapatkan upto 3,00,000 CHIPS PERCUMA untuk memuat turun Teen Patti
♠ Bonus Harian : Cip percuma setiap hari dengan Teen Patti DAILY BONUS
♠ Papan Utama dan Pencapaian : Buka kunci tahap dan pencapaian baru. Berada di atas papan pendahulu.
♠ Sambung dengan rakan-rakan : Jemput, berbual dan mainkan Teenpatti dengan rakan-rakan anda dari Facebook dan pemain lain
♠ Mata Wang Dwi : Cip dan Berlian. Convert Diamonds to Chips pada bila-bila masa dan tidak pernah kehabisan cip.
♠ Tema : Pelbagai tema yang sesuai dengan mood anda
♠ Bahasa Berbilang : Anda boleh bermain Teen Patti dalam bahasa Inggeris, Hindi, Marathi atau Gujarati
♠ avatar : Pilih dari pelbagai avatar atau import gambar anda sendiri dari Facebook

MOD GAME MULTIPLE
♣ 321 Kejohanan : Menyediakan mod kejohanan baru. Letakkan kad yang terbaik dalam set 3 kad, 2 kad dan 1 kad masing-masing. 321 perlawanan dimainkan antara 5 pemain dan 5 pusingan dimainkan. Jumlah kemenangan adalah sebanyak 5 kali.
♣ JADUAL PUBLIK : Mainkan mod Classic 3 Patti. Jutaan PLAYERS REAL dari seluruh dunia.
♣ VARIASI : Cuba pelbagai variasi. Joker bergolak, Joker Terendah, Joker, AK47, 999, Muflis, 4X Boot, Banco, In-Out dan banyak lagi variasi patti remaja yang akan datang.
♣ 6 PATTI : Permainan kad kemahiran pada tahun ini. Ia adalah permainan strategi. 6 Patti adalah mod perlawanan yang dimainkan antara 5 pemain dan 15 tangan dimainkan. Jumlah kemenangan adalah sebanyak 5 kali.
♣ TEEN PATTI BATTLE : Pilih 3 kad yang paling sesuai untuk menanam watak mistik dan perang kad pengalaman seperti tidak pernah berlaku sebelumnya. Kekuatan melawan watak akan didasarkan pada kedudukan 3 Patti tangan. Trail melepaskan watak terkuat dan kad tinggi yang melepaskan watak kekuatan terendah.
♣ PRIVATE TABLE : Mainkan Teen Patti dengan rakan-rakan anda. Buat jadual peribadi anda dan jemput rakan anda untuk bermain di meja peribadi anda.
♣ TOURNAMENT : Mainkan Sit 'n' Go atau ambil bahagian dalam pertandingan taruhan tinggi.

Juga cuba permainan lain yang menarik oleh Octro - TeenPatti Live, Indian Rummy, Tambola: Indian Bingo, Yuddhbhoomi: Tanah perang epik, Card Royale: Teen Patti Battle.

Octro hanya meniru permainan dengan mata wang maya, dan tidak terlibat dalam sebarang perjudian.

Hubungi Kami
Sila berkongsi maklum balas anda dan beritahu kami bagaimana kami dapat memperbaiki. Sekiranya terdapat sebarang masalah dengan permainan atau penggunaan aplikasi tulis kepada teenpatti.support@octro.com

Lihat lanjut

Penilaian pengguna untuk Teen Patti by Octro

4.19
73
5
42
4
5
3
25
2
0
1
1

Ulasan tentang Teen Patti by Octro

Bahasa
Tiada ulasan tentang Teen Patti by Octro, jadilah yang pertama!

Bendera Teen Patti by Octro

trusted bendera
Berjalan dengan baik 0
needs licence bendera
Memerlukan lesen 0
fake bendera
Apl tiruan 0
virus bendera
Virus 0
mr robot games avatar stor
mr-robot-games Stor 5.95k 10.03M

APK maklumat tentang Teen Patti by Octro

Versi APK 7.50
Keserasian Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)


Muat turun Teen Patti by Octro APK
Muat Turun